top of page

Nuacht & Imeachtaí

Cumann Barra na Gaeilge: Ceardlann Ghairmiúil

 

Dáta: 11 Márta 2023

Am Tosaigh: 10.00 - 14:00

Áras Pobail Ráth Chairn - Ráth Chairn – Gaeltacht na Mí Eircód: C15 E8FT lámh le Baile Átha Buí

MicrosoftTeams-image.png

Cumann Barra na Gaeilge: Maidin Caifé

Dáta: 15ú Márta 2023

Áit: Seomraí tae an abhcóide, 7ú urlár, Chúirteanna Coiriúla Bhaile Átha Cliath

Am: 9.30 r.n - 11.00 r.n

MicrosoftTeams-image (1).png

Imeachtaí

Nuacht

'Theilifís an Oireachtais'

 

Dáithí Mac Cárthaigh : An Ghaeilge sa Dlí

Screenshot 2023-02-15 at 5.15.55 p.m..png

 

 

 

John Freeman, abhcóide sóisearach atá ag obair i mBaile Átha Cliath.

Capture.JPG

Stádas bunreachtúil na Gaeilge in Éirinn Aontaithe

Le Dáithí Mac Cárthaigh

jonathan-singer-NgU7IJ5XuyY-unsplash.jpg

Is mian le Cumann Barra na Gaeilge cuimhne ar Aled Roberts, Coimisinéir Teanga na Breataine Bige, a d’imigh ar shlí na fírinne Dé Luain an 14ú Feabhra 2022. Anseo tá físeán den agallamh a chuir an Breitheamh Ferriter air i mí na Samhna 2021 ag ócáid de chuid an Chumainn.

Screenshot 2023-03-15 at 12.59.30 p.m._edited.jpg

An Chéad Bhreithiúnas i nGaeilge i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

(an Chéad Dlísheomra)17 Márta 2021 Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 288 CFAE – Treoir 2001/82/CE – an cód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta – Airteagail 58, 59 agus 61 – Faisnéis atá le cur ar an bhforphacáistíocht, ar an neasphacáistíocht agus ar bhileoga pacáiste táirgí íocshláinte tréidliachta – Oibleagáid maidir le faisnéis a dhréachtú i dteangacha oifigiúla uile an Bhallstáit ina gcuirtear ar an margadh an táirge – Reachtaíocht náisiúnta lena bhforáiltear do dhréachtú faisnéis i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Bhallstáit – Cúirt náisiúnta ag éisteacht caingean lena n‑iarrtar cinneadh nár thrasuigh an Ballstát Treoir 2001/82/CE i gceart agus nach mór do na húdaráis inniúla an dlí náisiúnta a leasú.

screenshot-2021-03-17-at-150423.png
Cumann Barra na Gaeilge:
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
Áras Pobail Ráth Chairn, Ráth Chairn, Gaeltacht na Mí


12 Márta 2022
bottom of page