top of page

Cáilíochtaí                                              B. Comm.

Prionsias Ó Maolchalain BL

Abhcóide Sóisir                                     2001

Proinsias-O-Maolchalain.jpg

Seoladh                                                 An Leabharlann Dlí, Na Ceithre 

                                                              Cúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

 DX                                                         816207

 Uimhir Fóin                                            01-817 5563

Seoladh Ríomhphoist                            pomaolchalain@lawlibrary.ie

Cuarda                                                  Baile Átha Cliath

Teangacha                                             Gaeilge (Líofa), Béarla (Líofa), 

                                                               Iodáilis  

Réimse Cleachtais                                 Cleachtas Ginearálta

Speisialtóireacht                                     Dlí Comhshaoil

                                                                Dlí Pleanála agus Rialtais Áitiúil

                                                                Tiarna Talún & Tionónta & Cothromas

                                                                Tíolachas & Dlí na Seilbhe

                                                                Dlí na hEorpa

Ballraíocht i gCumainn eile                     Irish Society for European Law

                                                                Irish Centre for European Law

Rochtain Phroifisiúnta Dhíreach             Soláthartha

bottom of page