top of page

Cumann Barra na Gaeilge: Ceardlann Ghairmiúil

11 Mar 2023

Dáta: 11 Márta 2023
Am Tosaigh: 10.00 - 14:00
Áras Pobail Ráth Chairn - Ráth Chairn – Gaeltacht na Mí Eircód: C15 E8FT lámh le Baile Átha Buí
Cainteoirí: John Freeman BL, Fionnuala Ní Dhúgáin BL, Eamon Galligan SC, Elizabeth Ann Kirwan BL, Féidhlim Mac Róibín, aturnae 

Dáta: 11 Márta 2023

Am Tosaigh: 10.00 - 14:00

Áras Pobail Ráth Chairn - Ráth Chairn – Gaeltacht na Mí Eircód: C15 E8FT lámh le Baile Átha Buí

Cainteoirí: 

"Riail anCab Rankle linn réabhlóid na Fraince"

The Cab Rank Rule during the French Revolution

John Freeman BL 

"An Dlí i dTaobh na mBeach sa Mheánaois"

The Law of Bees in the Middle Ages

Fionnuala Ní Dhúgáin BL

"An Bille um Pleanáil agus Forbairt 2022 – ré nua i gcomhair athbhreithniú breithiúnach agus an comhshaol?

The Planning and Development Bill, 2022 – a new era for judicial review and the environment?

Eamon Galligan SC  

"An Síneadh Fada sa Dlí" 

The Síne Fada in Law

Elizabeth Ann Kirwan BL

"Níl leigheas ar an ngrá ach… chomhchonaí?"

There’s no cure for love but. .  . . cohabitation?

Féidhlim Mac Róibín,aturnae 

3 FGL

bottom of page