top of page


An Ghaeilge sa Dlí 1998-2023 25 Bliain ag Fás

30 Jun 2023

An Ghaeilge sa Dlí 1998-2023 25 Bliain ag Fás

Cainteoir: Dáithí Mac Cárthaigh BL 

Dáta: Aoine 30 Meitheamh

Am Tosaigh: 4.00 i.n.

Seomra Gaffney, An Drioglann, 145-151 Sráid an Teampaill, BÁC 7 D07WDX8

An Ghaeilge sa Dlí 1998-2023 25 Bliain ag Fás

Cainteoir

1 FGL

Beidh fáiltiú dí ar súil tar éis an léacht.

bottom of page