top of page

Cáilíochtaí                                              B.Ed., B.L., ACIArb, MII, 

                                                               Mediation (Harvard)

Cormac Ó Dúlacháin SC

Cormac-O-Dulachain.jpg

Abhcóide Sóisir                                     1986

Abhcóide Sinsir                                     2002

Seoladh                                                 An Leabharlann Dlí, Na Ceithre 

                                                              Cúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

  DX                                                         810012

  Uimhir Fóin                                            00353 1 8717590

Seoladh Ríomhphoist                             codulachain@lawlibrary.ie

  Fón Póca                                               087-237 6219

  Teangacha                                             Gaeilge (Líofa) & Béarla (Líofa)​​

 Réimsí  Cleachtais                                 Dlí Coiteann Ginearálta

                                                                Dlí Riaracháin

                                                                Dlí Tráchtála/Seansaireacht

                                                                Athbhreithniú Breithiúnach

  Speisialtóireacht                                    Eadráin/Réiteach Díospóidí

                                                                 Dlí Tógála

                                                                 Cearta an Duine

                                                                 Dlí Inimirce & Tearmainn

                                                                 Tiarna Talún & Tionónta & Cothromas

                                                                  Idirghabháil

                                                                  Probháid

                                                                 Comharbas

                                                                 Tíolachas agus Dlí na Seilbhe

   Rochtain Phroifisiúnta Dhíreach            Soláthartha

bottom of page