top of page

Cathaoirligh:
» An Breitheamh Cian Ferriter
» An Breitheamh Úna Ní Raifeartaigh
» An Breitheamh Nuala de Buitléir
» An Breitheamh Conor Dignam

Déardaoin 1 Meitheamh: 12.00 - 17.30, Fíon agus cáis 18.00


Fáilte agus Oscailt:
» Gearóid Mac Unfraidh SC
» Sara Phelan SC, Cathaoirleach Chomhairle an Bharra


An Saoránach agus an tAontas Eorpach
» Ercus Stewart SC
» Michael Conlon SC
» Ciarán Delargy, Céad Rúnaí, Buanionadaíocht na
   hÉireann don AE
» Rosita Hickey, Stiúrthóir na bhFiosrúchán

» John Freeman BL
» Stephen Brittain BL
» Michael Flanigan, Aturnae, Béal Feirste

Aoine 2 Meitheamh: 9.30 - 15.00, Dinnéar na Comhdhála 20.00


Cosaint an Chomhshaoil
» Cormac Ó Dúlacháin SC
» Clíona Kimber SC
» Tomás Baynes BL, Cúntóir Parlaiminte AE
» Proinsias Ó Maolchalain BL


Saol Nua don Phobal Dlí
» Colm Ó hOisín SC
» Catherine Donnelly SC
» An Dr Eimear Brown, Óstaí an Rí
» Siobhán Ní Chúlacháin BL

Ticéad caighdeánach: €225
Aoi-chuairteoir: €125 (Fáiltiú agus Dinnéar na Comhdhála)

Ticéad Lae (Déardaoin): €100 

Ticéad Lae (Aoine) (Dinnéar san áireamh): €125 
8 FGL

 

 

Aerfort is gaire:
Aerfort na Bruiséile (Zaventem) [BRU]


Stáisiún traenach:
1.7km ó Stáisiún Traenach Leuven


Stad an bhus:
De Lijn “Dirk Boutslaan”


 

Roghanna cóiríochta:
» Coláiste na nGael

» Hotel The Shepherd
» Óstán Ibis
» Martin’s Klooster

leuven_edited.jpg

Éire – 50 Bliain de Dhlí na hEorpa

Déardaoin 1 & Dé hAoine 2 Meitheamh 2023
Coláiste na nGael, Leuven, An Bheilg
bottom of page