top of page

Cáilíochtaí                                              LL.B., M.A., LL.M.

Abhcóide Sóisir                                     1993

Clíona Kimber SC

100049-Cliona-Kimber.jpg

Abhcóide Sinsir                                     2016

Seoladh                                                 An Leabharlann Dlí, Na Ceithre 

                                                              Cúirteanna, Baile Átha Cliath 7.

  DX                                                         816542

  Uimhir Fóin                                            01-817 5448

Seoladh Ríomhphoist                             clionakimber@lawlibrary.ie

  Fón Póca                                               087-967 2039

  Teangacha                                            Gaeilge (Líofa), Béarla (Líofa), 

                                                                Gearmáinis (Líofa), Francais.

 Réimsí Cleachtais                                Cleachtas Ginearálta

                                                               Dlí Riaracháin

                                                               Dlí na dTortanna agus 

                                                               Dlí Díobhála Pearsanta

  Speisialtóireacht                                    Dlí Oibreachais agus Fostaíochta

 Foilseacháin                                          Cyberlaw and Employment   

                                                        (Roundhall, Thomson Reuters) Comh-údar

                                                               Employment Equality Law

                                                        (2012: Round Hall) Comh-údar

                                                               Employment Law (2009: Tottel)

                                                        Rannpháirtí

                                                               Employment Law Reports

                                                        (Eagarthóir go dtí 2010)

                                                               Founding Editor of Irish Employment

                                                         Law Journal, (Eagarthóir go dtí 2010)

                                                               Sex Equality Law (2000: Round Hall)

                                                         Comh-údar

Rochtain Phroifisiúnta Dhíreach           Soláthartha

bottom of page